Sioux Pizza BudgetKennisontwikkeling heeft altijd centraal gestaan binnen Sioux. Dat uit zich op vele manieren, zoals het vaste opleidingsbudget van 6000 euro per jaar en de veelbezochte Hot-or-Not sessies. Maar wist je dat iedere medewerker ook de beschikking heeft over een pizza budget?

 

Met het pizza budget kunnen onze medewerkers na werktijd samen bezig zijn met kennisontwikkeling in de zogeheten expertisegroepen. Van model driven development tot project management, van app ontwikkeling tot testen. Iedere medewerker die het wil, kan zo'n groep starten of eraan deelnemen. En let wel: deelname is geheel vrijwillig, het gaat immers om eigen tijd. Het wordt dus niet meegenomen in je beoordeling, dat zou alleen  maar leiden tot deelname om 'punten te scoren'. En voor de volledigheid: van het pizza budget mag er ook Chinees, friet of een gezonde maaltijd worden besteld.

 

Naast het pizza budget faciliteert Sioux deze expertisegroepen met de benodigde hardware. Zelf ben ik trekker van de expertisegroep Sioux.NET on Track. Deze groep is bezig met de ontwikkeling van een C# / WPF applicatie met als doel om een volledig geautomatiseerde treinbaan te ontwikkelen. Meer informatie vind je op mijn blog: siouxnetontrack.wordpress.com.

 

Ongeveer 60% van alle medewerkers neemt deel aan een of zelfs meerdere expertisegroepen. Elke week komt er wel een groep samen. Het komt dan ook regelmatig voor dat aan het eind van de dag een heerlijke geur zich door onze kantine verspreid. Pizza en Chinees zijn favoriet, maar anderen zweren bij een patatje joppie en een vette kroket.

Pizza

Pizzeria Domino's vond het geweldig om te horen dat er een bedrijf bestaat met een heus pizza budget. Ze boden ons spontaan de mogelijkheid om de 2500 pizza's die ze vorige week mochten leveren aan de nieuwe studenten van de TU Eindhoven, te voorzien van een Sioux flyer. Hierin wordt verteld over ons pizza budget en een uitnodiging om een keer mee te komen doen tijdens een Sioux expertisegroep. Waarbij we uiteraard beginnen met een heerlijke pizza.

 

Wil je meer weten over ons pizza budget of een keer meedoen met een expertisegroep? Stuur dan een mail naar .